Coeur Psykoterapi

Kærlighed styrker selvfølelsen

Kærlighed styrker selvfølelsen

Kærlighed er en del af menneskets fundament

Kærlighed styrker selvfølelsen
Kærlighed er en af grundstenene i menneskets liv. Kærlighed styrker selvfølelsen, tilliden og trygheden til sig selv, verden og andre mennesker.

Daniel Stern har igennem sin forskning nærstuderet det lille barn og påvist, at selvom vi ankommer til verden alene, så er vi afhængig af relationen til et andet menneske. Vi overlever ikke kun af modermælk. Vores trivsel og gode udvikling opnår vi gennem samhørighed og dyb kontakt med vores omsorgsperson. Det betyder allerede fra vi fødes er relationen afgørende og har betydning for, hvordan vi har det med os selv og andre senere i livet.

I min klinik er der mange der kommer med problemer, som relatere tilbage til den første tid. Til dengang tilknytningen blev grundlagt. Knytningen til deres omsorgsperson, som ofte er mor. Har man tilknytningsproblematikker kan det skabe problemer langt ind i voksenlivet. Man kan have vanskeligt ved at være i parforhold eller andre nære relationer. Svært ved at opnå tæt forbundethed og samhørighed til et andet menneske. Det kan medfører lav selvfølelse og selvhad.

Manglende samhørighed og lav selvfølelse er svær at leve med. For nogle så svært at de selvmediciner sig med alkohol, hash eller andre stimulanser. Andre har så højt et selvhad, at de er voldsom selvskadende.

Det handler ikke kun om dårlig forældreevne, når børn vokser op med omsorgsperson som har vanskeligt ved at møde barnet, forstå og opfylde dets behov. Det er mere komplekst og der kan være mange grunde. Det sker ikke kun i hjem, som er socialt belastet. Det sker i alle samfundslag.

Mange voksne føler sig fremmed i sig selv. Meget tidligt i livet har de lært at udskyde egne behov. Det er smertefuldt at erkende. Og hårdt arbejde, at finde vej tilbage til, den jeg er. Har du brug for en at følges med?

Kærlighed er livgivende og styrker selvfølelsen.

Kærlig hilsen Mie