Coeur Psykoterapi

Cookie og privatlivspolitik

Cookies når man benytter min hjemmeside

Formål
Når du besøger min hjemmeside, indsamles der information om din adfærd (klik på sider). Formålet er at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden samt at kunne lave målrettet markedsføring.

Anonymitet
Når du besøger min hjemmeside er du anonym. Der indsamles informationer om din adfærd på hjemmesiden (hvilke sider du læser), men ikke data af personfølsom art med mindre du selv giver mig dem via booking eller kontaktformular.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, som du selv afgiver.

Coeur bruger cookies, blandt andet til at se hvor mange der besøger hjemmesiden. Hvordan siden bruges, hvilke sider du bedst kan lide, og hvornår på året du er mest interesseret.  

Derved ved jeg, hvad du synes om, og jeg har mulighed for at tilpasse hjemmesiden efter dine valg. Hos Coeur bruges egne cookies og cookies fra tredjepart, som for eksempel google Analytics.

Hjemmesiden bruger cookies
Første gang du besøger hjemmesiden, præsenteres du for en cookiesbar med overskriften; Denne hjemmeside bruger cookies. 

Hvad er en cookie?
En cookie er en tekstfil, der sættes på din digitale enhed, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden. Det er ofte informationer, der bruges til statistik og analyse.

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din digitale enhed. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du, som bruger, besøger.

Sådan afviser eller sletter du cookies
Du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det. Du møder tre rubrikker og skal aktiv give din accept af, hvilke cookies du giver tilladelse til. Rubrikkerne er. Kun nødvendige cookies. Tillad valgte. Tillad alle cookies.

Hjemmesiden har fire typer cookies, hvor af nødvendige cookies altid anvendes. De tre andre cookies kan du aktivt vurdere brugen af à tilvalg eller fravalg på brug af præferencer, statistik og marketing. I cookiebaren kan du holde musen hen over de forskellige cookies og læse dig til, hvad de bruges til. Du har derved selv mulighed for at styre, hvilke cookies hjemmesiden anvender ved dit besøg, og du kan altid ændre din beslutning ved at sætte flueben eller fjerne flueben ved en cookies.

Retten til at bede om sletning
Du har ret til at få dine cookies slettet. Ønsker du at få slettet de cokkies, som er registret efter dit besøg på hjemmesiden, skal du kontakte mig (læs mine kontaktinformation under retten til at klage). Du skal i de browsers, som du har benyttet ved besøg på hjemmesiden, finde frem til dato og den ID, som du har brugt. Disse oplysninger skal jeg bruge for at kunne slette cookies’ne.

Links til andre hjemmesider
Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Jeg kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger.

PRIVATLIVSPOLITIK
25. maj 2018 træder en ny persondataforordning i kraft, som skærper reglerne i forhold til brug af personfølsomme oplysninger. Hvilket kræver, at virksomheder, i dette tilfælde Coeur, udvikler en politik på området, da jeg – Mie Sidenius Brøner i forbindelse med min terapeutiske og socialfaglige praksis kommer i besiddelse af nogle oplysninger om dig. Loven skal sikre, at du som bruger føler dig sikker og tryg. Det er på baggrund af denne forordning, at denne politik gøres tilgængelig på hjemmesiden.

Den registreredes rettigheder
Ifølge persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke oplysninger jeg har om dig, og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod de oplysninger, som ligger til grund for min støtte/behandling.

Til dig der henvender dig for terapi, modtager jeg kun de oplysninger, du selv giver mig, hvilket typisk er navn, telefonnummer og dele af din personlige historie.

Til dig jeg yder støtte efter Servicelovens §54, kan de oplysninger jeg modtager variere fra kommune til kommune. Oplysningerne jeg modtager står indskrevet i en kontrakt, som sendes til mig via sikker mail og indeholder typisk dit navn, adresse, telefonnummer og dit barns navn. Jeg modtager ingen journalnotaer, og har således ikke kendskab til sagen udover det, som du deler med mig.

Retten til indsigt

Til dig der henvender dig om terapi bruges oplysningerne for at yde psykoterapi på den mest optimale måde for dig som klient.

Til dig der får støtte efter §54 bruges oplysningerne fra kommunen dels til at få kontakt til dig, og til at jeg kan fakturere mit arbejde til kommunen. De oplysninger, som du selv deler med mig, bruges udelukkende til at give dig den optimale støtte.

Du har til enhver tid ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, jeg har om dig.

Opbevaring af oplysninger
Som udgangspunkt ligger dine oplysninger krypteret på min computer, hvilket betyder, at såfremt min computer bliver stjålet eller på anden måde forsvinder, så er det ikke muligt for andre at læse det der ligger på computeren. Computeren er låst med en kode. Hvis du sender mig mail, så vær opmærksom på, hvilke oplysninger du giver. Jeg kan ikke garantere sikkerhed ved personfølsomme oplysninger sendt via internettet, da andre uberettiget kan tiltvinge sig adgang til de elektroniske data. Dermed er de personlige oplysninger du sender til mig over internettet dit eget ansvar.

Jeg skriver til tider håndskrevne noter til brug for forberedelse til næste samtale eller supervision. Noterne opbevares i en aflåst kasse. Navne skrives med synonym eller initialer. I den aflåste kasse har jeg også dit underskrevne samtykke.

Retten til udlevering eller sletning af oplysninger
Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger, du selv har givet mig. Du har ret til at bede om, at dine oplysninger slettes. 

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger jeg behandler være forkerte, har du ret til at få disse opdateret med korrekt information. 

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører. 

Retten til at klage
Jeg er data ansvarlig, og du er altid velkommen til at henvende dig til mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med mit svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

Coeur
Mie Sidenius Brøner
Skovbogade 37
4000 Roskilde
+45 5314 5051
terapi@coeur.dk
www.coeur.dk
CVR: 34 92 51 43

Sikkerhedsbrud
Som dataansvarlig er jeg forpligtiget til, indenfor 72 timer, at anmelde et eventuelt brud på sikkerheden af de opbevarede data igennem virk.dk

Du kan kontakte datatilsynet på telefon +45 3319 3200 for yderligere oplysninger.
 

NÅR DU BENYTTER KONTAKTFORMULAREN PÅ HJEMMESIDEN
Formål
Når du benytter kontaktformular på min hjemmeside, behandler jeg de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen. Skriv hvilket telefonnummer jeg kan træffe dig på. Og vær opmærksom på hvilke oplysninger du skriver. Jeg kan ikke garantere sikkerhed ved personfølsomme oplysninger sendt via internettet, da andre uberettiget kan tiltvinge sig adgang til de elektroniske data. Dermed er de personlige oplysninger du sender til mig over internettet dit eget ansvar.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet de oplysninger jeg har om dig, har du selv givet mig med ønske om, at jeg kontakter dig.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, email og telefonnummer. Derudover har du mulighed for at skrive en kort besked der kan uddybe, hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som du selv giver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden. 


NÅR DU BESØGER MIN FACEBOOK & INSTAGRAM SIDE
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at indgå en databehandler aftale med Facebook, hvorfor jeg ikke kan gøres ansvarlig for eventuel brug af data i forbindelse med besøg på min Facebook eller Instagram-side. 

De konkrete Facebook-sider der administreres af mig er:

– www.facebook.com/Coeurpsykoterapi

– www.Instagram.com/Coeur_psykoterapi


Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge min Facebook-side, da jeg ikke kan ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.